Organisatie en beleidsadvies

Fusie begeleiding

Wel of geen synergie? Moet het, kan het, of is het een spannende uitdaging? Veel fusies hebben niet het verwachte resultaat. Onze ervaring biedt ons meer dan voldoende inzicht, kennis en kunde om veel problemen te voorkomen door in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk obstakels te erkennen, op te ruimen en het samenwerkingsproces te starten of juist tijdig te stoppen.

Alles is erop gericht om fusies soepel te laten verlopen, in het belang van de dienstverlening en medewerkers. Hierdoor behaalt u het maximale resultaat.

U kunt bij ons terecht voor:

  • een eerste analyse
  • een strategische oriëntatie
  • workshops voor de betrokken organisaties of een van de partijen
  • management begeleiding of ondersteuning op dit terrein
  • projectmanagement
  • een integraal fusiebegeleidingstraject
  • implementatie fusie

Bestuur, Raad van Toezicht en directie advies

Erimon BV helpt al jaren met bedrijfsadvisering op maat. Een persoonlijke benadering, een zorgvuldige manier van werken en een open kijk zorgen voor ‘on point’ advies voor elke organisatie. Erimon geeft meerdere organisaties, werkzaam in verschillende branches (strategisch) advies en is een klankbord voor directies, bestuur en Raden van Toezicht. Erimon kan kritisch kijken naar onder meer bedrijfsprocessen en financieel economische gebieden.

Wij hebben veel ervaring opgedaan op het terrein van bedrijfsprocessen, verandermanagement en financieel economisch gebied. Op juiste wijze helpen wij organisaties door middel van bedrijfsadvisering een stap verder. Erimon kan op diverse gebieden uw organisatie op maat bedienen. We adviseren of ondersteunen u graag over zaken als begroting, strategisch management, automatisering en ondersteunende software pakketten, tarievenopbouw, planning, coaching en management. U kunt Erimon ook voor langere interim management projecten inhuren.

Planning en control

Erimon BV kan adviseren over, of ondersteunen bij een planning en control cyclus en kan tevens uw organisatie begeleiden bij het opzetten en implementeren van deze cyclus. Dankzij jarenlange ervaring en gedegen kennis kunnen wij optimaal advies bieden op allerlei gebieden. De gedrevenheid, kennis en vaardigheid van Erimon helpt organisaties en medewerkers te verbeteren en te groeien.

Erimon adviseert kinderopvang, maatschappelijk welzijn, primair onderwijs en andere sectoren over financieel economische vraagstukken, management en bedrijfsprocessen.
Onze organisatie helpt bij het opzetten van een complete planning en control cyclus. We kunnen hulp bieden bij het implementeren van alle onderdelen of gedeeltes ervan. Ook voor het verbeteren van de huidige control cyclus kunt u hulp van Erimon krijgen. Wij kijken altijd met een kritische houding en houden er een persoonlijke benadering op na. Zo doen we recht aan uw organisatie.

Uw visie op leiderschap en management, in samenhang met uw strategie en ambities en resultaatgebieden, vertaalt naar een urenadvies (span of control) voor inzet van het management in uw organisatie? Daarvoor heeft Erimon RESULT ontwikkeld:

Result – Management meeturen instrument Contact opnemen