Primair onderwijs

Het primair onderwijs en de functie van de school is aan het veranderen.

Het toekomstperspectief voor de lange termijn is dat er in elke wijk ongedeelde (basis)voorzieningen voor alle kinderen zijn.

Het moet een (basis)voorziening worden voor alle kinderen, steunend op drie pijlers:

  • Een pedagogisch hoog kwaliteitsniveau, met de mogelijkheid van diversiteit, waarin zowel de kracht van de kinderopvang als van het peuterspeelzaalwerk is gebundeld;
  • Een rijke leeromgeving, waarin talentontwikkeling voor alle kinderen het uitgangspunt is;
  • Alle kinderen hebben de mogelijkheid om voor een aantal dagdelen per week een kindcentrum te bezoeken.
Contact opnemen