Referenties

Wij zijn erg trots op de resultaten die we de afgelopen tijd hebben behaald met Erimon. Belangrijker echter is hoe onze opdrachtgevers hierover denken. Wij vroegen ze ernaar.

Onze organisatie heeft Erik Stevens/Erimon als (interim)-controller ingehuurd sinds 2008.

Erik Stevens heeft ruime ervaring als controller en heeft veel kennis over de specifieke zaken die zich voordoen in de kinderopvangbranche. Erik is ons tot steun bij zaken als planning en control, begroting, kwartaal/jaarcijfers en heeft een ondersteunende rol bij de bedrijfsvoering voor directie, leidinggevenden en medewerkers van het centraal kantoor. Hij geeft advies en ondersteuning en is, door zijn grote kennis van excel en ons automatiseringsprogramma Kidsvision, een drijvende motor bij de totstandkoming van rapportages, analyses, e.a.

Okidoki kinderopvang

De behaalde resultaten in samenwerking met Erik Stevens

We hadden Erimon gevraagd een strategische notitie te schrijven. In eerste instantie was ik er niet zo tevreden over. Heb er veel zelf aan gedaan. De wijze waarop Erik Stevens met de kritiek omging vond ik grote klasse. Zo kom je uiteindelijk toch tot een goed resultaat. Ik zou als ik weer een dergelijke vraag had, toch aan Erik vragen om de opdracht uit te voeren.

De deskundigheid van het advies en het contact met Erimon

Erik is een financieel rekenwonder (of is dat dubbelop), plezierig in het contact, geeft goede adviezen, weet heel veel en probeert goed bij de vraag van de klant te blijven.

Impuls Welzijn Organisatie

n eerste instantie heeft Erimon (Erik Stevens) een zwangerschapsverlof waargenomen.
Daar waren wij zo tevreden over dat wij Erik als adviseur voor de Administratieve organisatie c.q. management rapportage vast een aantal uren per maand hebben ingehuurd.

Samen met Erimon heeft de organisatie daardoor een professionaliseringsslag kunnen maken.

Skippy Kinderopvang

Erimon verwerkt al sinds enkele jaren, naar volle tevredenheid, de financiële administratie voor Kinderland Landsmeer.
Het contact verloopt altijd snel en correct. De afhandeling vindt op een zeer efficiënte wijze plaats.

Daarnaast is Erik een prettige, positieve en down to earth persoonlijkheid en een betrouwbare partner.

Kinderland Landsmeer Kinderopvang

Kinderopvang Esrein Hengelo ‘De meerwaarde om trajecten vanuit het samenwerkingsverband uit te voeren wordt al duidelijk vanaf het eerste gesprek. De verschillende kwaliteiten en de merkbare gezamenlijke ervaring en kennis levert zichtbaar meer resultaat. Ze kunnen goed schakelen tussen de verschillende niveaus, tussen operationele zaken en strategische zaken. Dit is één van de sterke kanten. Daarnaast spreekt men de taal van de sector, maar laat zich niet gaan in jargon. Zij blijven zichzelf in de verschillende rollen die ze moeiteloos lijken te vervullen. Zowel tegenover het bestuur, de klanten en de medewerkers.’

Kinderopvang Esrein Hengelo

In zijn algemeenheid stelt de George Vodegel dat het samenwerkingsverband de kinderopvang op een hoger niveau weet te brengen; door het aanboren van het verandervermogen van mensen, maar ook de maatschap als initiatiefnemer van bijvoorbeeld de scriptieprijs. Dit is een belang dat boven het belang van de organisatie uit gaat en belangrijk is voor de hele branche. Sterke kant is ook dat zij aan kunnen geven wat ze wel en wat ze niet kunnen. ‘En daarbij’ stelt George Vodegel, ’men is betrouwbaar, afspraak is afspraak’. Gezien de specifieke rol van Charlotte in dit traject lichten we haar er even uit! ‘Voor Charlotte geldt dat zij sterk is in het leveren van nieuwe gezichtspunten’ zegt George. ‘Zij kan situaties doorbreken en richt zich op het zoeken naar creatieve oplossingen. Dit met een brede scope en twee abstractieniveaus hoger dan de dagelijkse praktijk. Met recht een helikoptervisie! Zij kan mensen mee nemen in de ontwikkelingen en kan goed omgaan met het wisselen van rollen, van adviseur naar interim-bestuurder en weer naar adviseur’

KION

Wat ik prettig vond was de actieve betrokkenheid, de relevante deskundigheid en daarbij de vaardigheid ondanks de ingewikkelde organisatieontwikkeling de mens te blijven zien. Men koppelt een sociale en met name communicatieve vaardigheid aan een groot inhoudelijk deskundigheidsniveau. Jullie hebben onze organisatie de kans gegeven weer op te krabbelen en zich te ontwikkelen tot een gezond bedrijf. Pieter-Jan Bühler, voorzitter bestuur Stichting Mikado.

Stichting Mikado

Dat jullie in staat zijn werkelijke verandering te laten ontstaan, niet meer van hetzelfde, maar echt iets anders. Én de kunst om mensen werkelijk te betrekken en uit te nodigen voor verdere ontwikkeling in een wetenschappelijke context maakt de verandertrajecten bijzonder effectief.’

SKSG