Visie en missie

Over Erimon

Erimon is een bedrijf dat er altijd naar streeft om kwalitatief de beste te zijn in haar soort. Inmiddels kan Erimon bogen op ruim 25 jaar ervaring op het gebied van financieel-economische dienstverlening binnen de kinderopvang, het onderwijs, de gemeenten, zorg, welzijn en andere overheidsinstellingen. De relatie die wij aangaan met de opdrachtgever is open en duurzaam. Hiermee willen wij opdrachtgevers helpen om het optimale uit zichzelf te halen. Erimon opereert alleen, maar kan, mocht dit nodig zijn, daarnaast terugvallen op jarenlange samenwerking met partners op verschillende vakgebieden, waaronder de salarisconsultancy of belastingadviezen.

Visie van Erimon

Wij hechten grote waarde aan een nuchtere, open, persoonlijke en no-nonsense aanpak. Hierbij is de bestaande bedrijfsvoering van de opdrachtgever altijd het uitgangspunt. Daarnaast streven wij altijd naar een duurzame samenwerking en denken wij dat dit bijdraagt aan de tevredenheid van de opdrachtgever. Kwaliteitsverbetering staat bij ons hoog in het vaandel. Het optimaliseren van onze diensten, producten en processen zijn hierbij van groot belang. Dit optimalisatieproces is dynamisch en oneindig en zorgt hierdoor continu voor verandering. Het volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- & regelgeving en veranderingen binnen verschillende sectoren gebeurt nauwgezet. Hierdoor zijn wij constant in staat om in te spelen op de laatste ontwikkelingen en kunnen wij een optimale dienstverlening bieden.

Iedere opdracht is anders. Hier passen wij dan ook de stijl van leiding geven op aan. Wij gaan uit van de algemene bedrijfsbelangen en doelstellingen van de opdrachtgever. Hierbij staan de continuïteit en bestaanszekerheid van de medewerkers voorop.

Missie en ambitie van Erimon

Om resultaten te behalen is het niet alleen belangrijk om mee te denken, maar vooral ook om mee te doen. Niet louter analyseren en adviseren, maar vooral ook uitvoeren. Niet het aan de zijlijn staan, maar actief meespelen in het veld. Dat is waar Erimon voor staat. We proberen dan ook altijd om iets extra’s te brengen en zien wederzijds vertrouwen als uitgangspunt voor zakelijke dienstverlening. Een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid bij de bedrijfsprocessen is een kenmerk van onze relatie met de opdrachtgever. De ambitie is om verwachtingen, samen met u, te overtreffen.

Kernwaarden van Erimon

  • Persoonlijk betrokken
  • Kritische en open houding
  • Nuchter én ambitieus
  • Waardering en respect voor het verleden van uw onderneming
  • Vertrouwelijk contact