Workshops

Workshop Wet- en regelgeving kinderopvang

U bent nieuw in de kinderopvang of u wilt het hele pallet aan wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de kinderopvang in duidelijke en te begrijpen stappen tot u nemen?
In een workshop (op maat) wordt de Wet kinderopvang duidelijk uiteen gezet en worden de mogelijkheden en kansen die de laatste ontwikkelingen bieden, uitgelegd.

Daarnaast zal deze workshop mogelijk een inzicht opleveren in nieuwe mogelijkheden en onmogelijkheden in de kinderopvang.

Workshop optimaliseren kind-leidster ratio (kind-pm ratio)

In deze workshop wordt de wet- & regelgeving uiteengezet met voorbeelden en (noodzakelijke) interpretaties. Hierbij is het Convenant Kinderopvang leidend. In dit Convenant zijn de kernwaarden en eisen voor kinderopvang beschreven. Erimon kan ondersteuning bieden op het gebied van een analyse van dit Convenant en daarnaast helpen invulling te geven binnen uw organisatie aan dit Convenant. Een koppeling van kindactiviteiten aan het roosteren van personeel is één van de voorbeelden waar Erimon mogelijk verheldering kan bieden.

Workshop fusie en samenwerking

Wel of geen synergie? Moet het, kan het of is het een spannende uitdaging? Veel fusies hebben niet het verwachte resultaat. Onze workshop biedt meer dan voldoende materiaal, kennis en kunde om veel problemen te voorkomen door in zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk obstakels te onderkennen, op te ruimen en het samenwerkingsproces te starten of juist tijdig te stoppen. In de workshop wordt hier uitvoerig bij stil gestaan, leiden in de workshops die Erimon geeft, is de interactie met de afnemers. Geen eenzijdige communicatie, maar een dynamische werkwijze leidt tot interessante discussies en doet recht aan de wensen van uw organisatie.

Workshop tarieven en advies oudercommissie kinderopvang

U wilt de adviestrajecten rondom tarieven kinderopvang verbeteren of inzicht in de (on)mogelijkheden? Erimon heeft ruime ervaring op het gebied van adviestrajecten met oudercommissies.

In deze workshop maakt u kennis met de wet- en regelgeving en voorbeelden van dit soort trajecten en krijgt u de mogelijkheid om alleen of samen met anderen uw traject vorm te geven. De stroomlijning van dit proces draagt bij aan een vlotte communicatie met de oudercommissie en een betere bedrijfsvoering.

Workshop RESULT

Wat is nu een reële ureninzet voor een manager met een x- aantal vestigingen, met y- aantal medewerkers en met verschillende producten/diensten? En wat is reëel voor haar collega die twee locaties minder heeft? Hoe gaan we om met uitbreidingen en innovatie. Welke taken kunnen ook bij ondersteunende diensten neergelegd worden?

In hoeverre zijn eventuele klachten over werkdruk ook objectief te beschouwen?

In onze workshop maakt u kennis met RESULT en de toepassing en resultaten hiervan. Een groot voordeel van deze manier van werken zijn de inzichten die het u als ondernemer op kan leveren op het gebied van de ureninzet van verschillende werknemers. Het werken met RESULT biedt veel mogelijkheden op het gebied van rapportages en genereert daardoor veel management informatie die u als ondernemer kan aanwenden om de verschillende bedrijfsprocessen te verbeteren.

Contact opnemen