Al ruim 20 jaar is Erimon werkzaam in de Kinderopvang. De eerste stimuleringsmaatregelen vanuit het Rijk, een AMvB Kinderopvang, de Wet kinderopvang en ontwikkelingen binnen de kinderopvang waren en zijn de uitdagingen.

Lees meer

Het primair onderwijs en de functie daarvan is aan het veranderen. Het toekomstperspectief voor de langere termijn is dat er in elke wijk ongedeelde (basis)voorzieningen voor alle kinderen zijn.

Lees meer

Vorm en inhoud geven aan Welzijn Nieuwe Stijl, in navolging op veelal de product financiering, is de uitdaging van vandaag. Een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van Welzijn Nieuwe Stijl is de verbetering van de relatie tussen gemeenten en welzijnsorganisaties.

Lees meer
  • de Kinderopvang
  • Onderwijs
  • Zorg
next
prev
 

Gespecialiseerd adviesbureau

Ruim 20 jaar adviseert Erimon kinderopvang, maatschappelijk welzijn, primair onderwijs en andere sectoren
over financieel economische vraagstukken, management en bedrijfsprocessen.

Lees meer onder Expertises

 

 

De mogelijkheden

ontdek onze diensten

Onze diensten worden vooral ingezet op strategisch en beleid niveau. Tijdelijke ondersteuning in management, planning en het beheersen ervan.
Maar ook bij complexe financiële vraagstukken kunnen wij u helpen.

Lees meer onder Onze diensten
 

Referenties

klanten over resultaten en werkwijze

We hebben klanten gevraagd wat ze van de behaalde resultaten en de werkwijze vinden in samenwerking met Erimon.

Lees alle referenties onder Referenties

 

Door de teruglopende bezetting in de Kinderopvang zijn er uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld personeelsinzet.

Mocht u op dit gebied ook tegen problemen aanlopen, kunnen we in een persoonlijk gesprek het beste beoordelen of samenwerking met Erimon zinvol is voor u.

U bevindt zich hier: Home

Over Erimon

 
Een financieel-economisch dienstverlener die in samenwerking met u, het beste uit uw organisatie wil halen.

Jarenlange ervaring op het gebied van financiën in combinatie met veel kennis over de specifieke
bedrijfsprocessen dragen zorg voor goede resultaten.