Ondersteuning en hulpmiddelen voor de kinderopvang

Berekening en aanvraag tarieven

Wij kunnen uw organisatie adviseren over de aanpak en het vaststellen van het tarief voor adviesaanvragen.
Erimon kan eventueel bij de oudercommissie toelichten waarom er gekozen is voor de gehanteerde tarieven.
Dit is vaak zeer verhelderend voor de oudercommissie en zorgt er voor dat de directie neutraler kan opereren.
Erimon heeft een zeer goed inzicht in de ouderbijdragen tabellen die gehanteerd worden door de belastingdienst voor de berekening van de kinderopvangtoeslag.
Tevens kan Erimon er zorg voor dragen dat er rekenmodellen voor ouders en uw organisatie ter beschikking komen om een persoonlijke berekening te kunnen maken.

Deze rekenmodellen kunnen desgewenst op uw website geplaatst worden.

Om voor een adviesaanvraag tot de juiste tarieven te komen, leunt Erimon op jarenlange kennis en ervaring op financieel economisch gebied. Dankzij een kritische houding en persoonlijke benadering wordt uw organisatie verder geholpen. Er wordt altijd gewerkt aan advies op maat, zodat er tot realistische tarieven kan worden gekomen.

Wilt u hulp om bij elke adviesaanvraag tot geschikte tarieven te komen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Erimon: 074-2914374 of info@erimon.nl. In een vrijblijvend persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden. Op deze website vindt u de verschillende processen waar Erimon BV uit Hengelo zich zoal mee bezig houdt.

Rekenmodellen Kinderopvangtoeslag voor ouders

Erimon heeft een zeer goed inzicht in de ouderbijdragen tabellen gehanteerd door de belastingdienst voor de berekening van kinderopvangtoeslag. Erimon kan er zorg voor dragen dat er rekenmodellen voor ouders en uw organisatie ter beschikking komen om een berekening op maat te maken. Deze rekenmodellen kunnen desgewenst via uw website beschikbaar worden gesteld.

Dit is een uitstekend hulpmiddel voor ouders om te kiezen welke dienst men wil afnemen. Een afdeling planning (verkoop) van uw kinderopvangorganisatie kan middels dit rekenmodel ouders goed voorlichten op het gebied van de kosten en ouders te woord staan bij eventuele vragen.

Convenant kwaliteit kinderopvang, het hoe en waarom

Sinds de invoering van de Wet kinderopvang is het convenant bepalend geweest voor het invullen van de beleidsregels rondom kwaliteit van de kinderopvang. Dit convenant (voorheen AMvB, CAO en gemeente verordening) is lastig te lezen en op onderdelen nog steeds op verschillende manieren te interpreteren.

Het werken met het convenant is in de praktijk zeer lastig en kan verschillen per organisatie en gemeente.

Erimon kan uw organisatie en medewerkers helpen met het goed duiden van het convenant. Erimon kan eventueel met hulpmiddelen voor uw organisatie en medewerkers handen en voeten geven om het convenant goed te kunnen uitvoeren. Een goede balans tussen pedagogische kwaliteit en de bedrijfsvoering is hierbij het uitgangspunt. Erimon heeft in dit soort processen al ervaring sinds 1990.

Een workshop geven over dit onderwerp kan soms ook zeer verhelderend werken voor uw medewerkers.

Planning en control kinderopvang

De planning van kinderopvang kan soms een moeilijke opgave zijn. Erimon BV uit Hengelo heeft jarenlange ervaring op dit gebied en ondersteunt uw organisatie met het opzetten, verbeteren en implementeren van de juiste planning. We hebben ook veel ervaring met kind- en personeelsbezetting binnen kinderopvang.

Erimon heeft zowel de juiste kennis als jarenlange ervaring op het gebied van bedrijfsprocessen en financieel economische vraagstukken. We kennen de wet- en regelgeving binnen de sectoren welzijn, onderwijs en kinderopvang. Ons bureau kan u de juiste ondersteuning bieden om een optimale planning binnen kinderopvang op te zetten of u helpen uw huidige planning te verbeteren. We werken met een hoge mate van betrokkenheid en een goede kritische open blik, aan al uw vraagstukken.

Kunt u professionele ondersteuning gebruiken bij de planning van kinderopvang binnen uw organisatie, dan kunt u een afspraak maken met Erimon BV. Bel naar 074-2914374 of stuur uw gegevens en vragen naar info@erimon.nl. In een persoonlijk gesprek kunnen we dan precies bepalen op welke manier wij u van dienst kunnen zijn.

Specialist bedrijfsvoering

Erimon BV is uw specialist in bedrijfsvoering als u advies nodig heeft of tijdelijk extra handen. Ons bureau voor organisatie- en interim management beschikt over de juiste kennis en ervaring om organisaties ondersteuning op maat te bieden. We werken aan verandermanagement, financieel economische vraagstukken en bedrijfsprocessen binnen organisaties.

Erimon kan op een doeltreffende manier organisaties en management voorzien van een nieuwe inzichten. We zijn een echte specialist in bedrijfsvoering en weten wat belangrijk is voor een gezonde organisatie. We kunnen kritisch naar bedrijfsprocessen kijken, verbetermogelijkheden aandragen en bruggen bouwen. Ook kunnen we de juiste ondersteuning bieden als u handen tekort komt of bezig bent met een verandertraject. We werken op basis van persoonlijke betrokkenheid en wederzijds vertrouwen. U kunt op onze expertise op het gebied van bedrijfsvoering rekenen voor zowel korte als lange tijd.

Kind en personeelsbezetting

Erimon BV kan onderwijsinstellingen en kinderopvangcentra advies geven over kind- en personeelsbezetting die kinderen en medewerkers recht doen. Ons adviesbureau heeft jarenlange ervaring in kinderopvang en onderwijs. We zijn bekend met wet- en regelgeving en kunnen u op verschillende punten advies op maat geven.

Met software pakketten zoals Kidsvision, Kocon, Exact, Planrad en Flexkids heeft Erimon ervaring. Erimon zit bijvoorbeeld in het bestuur van de gebruikersgroep Kidsvision om een bijdrage te leveren in verbetering van Kidsvision en om de uitwisseling van kennis te bevorderen.

Erimon beschikt over de kennis en ervaring om organisaties advies op maat te geven over allerlei belangrijke zaken. We adviseren onder meer over begrotingen, tarievenopbouw en planningen. Als u zeker wilt zijn dat de kind- en personeelsbezetting van uw organisatie kloppend is, kunt u deze aan ons voorleggen. Wij kunnen u vertellen hoeveel personeel u precies nodig heeft om de ideale afstemming te bereiken. Erimon werkt altijd met een persoonlijke benadering op basis van vertrouwen.

Implementatie Kidsvision

Erimon heeft ruime ervaring bij implementatietrajecten van Kidsvision. Dit kan in nauwe samenwerking met, of onafhankelijk van Kidsvision. Erimon zal bij dit proces ondersteuning bieden en kennis en kunde inbrengen. Erimon kan dit doen door haar ruime ervaring binnen de kinderopvang op met name het gebied van de bedrijfsvoering en de verbinding met het primaire proces (roosteren van kinderen en personeel).

Erimon kan als projectleider uw organisatie bij de hand te nemen, de kaders opstellen en zo nodig op de werkvloer invulling geven. Dit in nauwe samenwerking met uw medewerkers.

Door deze werkwijze vergroot u de kans op een succesvolle implementatie waarin de gestelde doelen ook gehaald kunnen worden. U ontlast de organisatie door een deel uit te besteden en u krijgt handreikingen, ondersteuning en de nodige kennis vanuit Erimon. Hierdoor zullen keuzes meer weloverwogen gemaakt kunnen worden, waardoor de kans op succes vergroot wordt. De link en vertaling tussen praktijk en pakket zal optimaal worden ingevuld.

Contact opnemen