Maatschappelijk welzijn

Vorm en inhoud geven aan Welzijn Nieuwe Stijl, in navolging op veelal de product financiering, is de uitdaging van vandaag. Een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van Welzijn Nieuwe Stijl is de verbetering van de relatie tussen gemeenten en welzijnsorganisaties. Daarbij gaat het in de kern om de wijze waarop gemeenten afspraken maken met de uitvoerende instellingen over de realisatie van beleidsdoelen. Of er nu sprake is van een contract, een convenant of een subsidierelatie, dat is van ondergeschikt belang.

Niet alleen is belangrijk wat een dienst kost, maar nog meer wat het oplevert en voor wie.

De inzet van professionals is aanvullend op de eigen kracht van de burger, de ondersteuning vanuit het sociaal netwerk en de vrijwillige inzet. Iedereen doet mee naar vermogen.

Erimon heeft ruime ervaring met:

  • Implementeren van productfinanciering bij welzijnsorganisaties
  • Verzorgen of opzetten van management informatie richting Raad van Toezicht, directie en management team
  • Invulling geven aan de diensten in Welzijn nieuwe stijl en voorzien van een financieel plaatje
Contact opnemen