Verander management / trajecten

Fusie begeleiding

Wel of geen synergie? Moet het, kan het, of is het een spannende uitdaging? Veel fusies hebben niet het verwachte resultaat. Onze ervaring biedt ons meer dan voldoende inzichtl, kennis en kunde om veel problemen te voorkomen door in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk obstakels te erkennen, op te ruimen en het samenwerkingsproces te starten of juist tijdig te stoppen. Alles is erop gericht om fusies soepel te laten verlopen, in het belang van de dienstverlening en medewerkers. Hierdoor behaalt u het maximale resultaat.

U kunt bij ons terecht voor:

  • een eerste analyse
  • een strategische oriëntatie
  • workshops voor de betrokken organisaties of een van de partijen
  • management begeleiding of ondersteuning op dit terrein
  • projectmanagement
  • een integraal fusiebegeleidingstraject
  • Implementatie fusie

Strategisch verkennen

Wij kunnen door strategisch verkennen bekijken of bijvoorbeeld een fusie of samenwerking tussen organisaties zin heeft. Ons adviesbureau kan een belangrijke schakel zijn bij veranderingen in management of geplande fusies. We kunnen onder meer een eerste analyse maken en een strategische oriëntatie uitvoeren.

Bij Erimon kunnen organisaties terecht voor onder meer advies over management, bedrijfsprocessen en veranderingen. We kunnen kleine en grote verandertrajecten op ons nemen en ondersteuning bieden bij fusies en samenwerkingsverbanden. Met onze ervaring weet u zeker dat problemen vroeg worden voorkomen. We kunnen voor u strategisch verkennen om te zien wat er mogelijk is en welke obstakels zich voor kunnen doen. Vervolgens bekijken wij op professionele welke koers uw organisatie het beste kan uitstippelen en dragen wij op deze manier zorg voor lange termijn oplossingen.

Implementatie Kidsvision

Erimon heeft ruime ervaring bij implementatietrajecten van Kidsvision. Dit kan in nauwe samenwerking of onafhankelijk van Kidsvision. Erimon zal bij dit proces ondersteuning bieden en kennis en kunde inbrengen. Erimon kan dit doen door haar ruime ervaring binnen de kinderopvang op met name het gebied van de bedrijfsvoering en de verbinding met het primaire proces (roosteren van kinderen en personeel).

Erimon kan als projectleider uw organisatie bij de hand te nemen, de kaders opstellen en zo nodig op de werkvloer invulling te geven. Dit in nauwe samenwerking met uw medewerkers.

Door deze werkwijze vergroot u de kans op een succesvolle implementatie waarin de doelen ook gehaald kunnen worden. U ontlast de organisatie door een deel uit te besteden en u krijgt een ruime ervaring en kijk op de zaken vanuit Erimon. Hierdoor zullen keuzes meer wel overwogen gemaakt kunnen worden wat de kans op succes vergroot. De link en vertaling tussen praktijk en pakket zal optimaal worden ingevuld.

Waarborgfonds, borgstelling

Erimon heeft ruime ervaring met het Waarborgfonds en kan uw organisatie helpen om succesvol een borgstelling te verkrijgen bij het waarborgfonds kinderopvang.

Hierdoor zult u beter in staat zijn om een noodzakelijke financiering te verkrijgen.

Uitbreiding en / of overname

Erimon heeft ruime ervaring bij overnames, begeleiding van het opstellen van een bedrijfsplan en het verkrijgen van financieringen. Hierdoor kunt u beter afwegen welke uitbreiding haalbaar is of welke overname bijdraagt aan uw bedrijfsdoelen.

Contact opnemen