Interim management

Tijdelijke expertise en interim controlling voor een specifieke opdracht, overbruggingsperiode of crisis.

Interim controller

Als interim projectmanager of interim controller kan Erimon uw organisatie de ondersteuning bieden die u nodig heeft. Op professionele wijze en met een persoonlijke benadering zorgen wij voor een paar extra handen. Onze professionals beschikken over de nodige kennis en ervaring. U heeft op korte termijn resultaat nodig? Dan kan Erimon u hierbij helpen. Door jarenlange ervaring haalt Erimon op korte termijn resultaat terwijl de lange termijn resultaten niet uit het oog worden verloren.

Erimon werkt op geheel eigen wijze aan interim projecten bij diverse organisaties. We zijn op verschillende gebieden inzetbaar, of het nu gaat om implementatie van regelingen, het opzetten van een planning en control cyclus of het verbeteren van het bedrijfsresultaat. We kunnen overal als interim projectmanager of als interim controller aan de slag. Jarenlange kennis en ervaring hebben gezorgd voor een professionele en persoonlijke aanpak. Een interim project begint altijd bij een zorgvuldige analyse van de huidige situatie. Op die manier kan gericht worden gewerkt aan uw projecten.

Erimon is ook in te zetten als controller en kan een adviserende rol spelen op het gebied van financieel-economische vraagstukken of problemen. Een geheel eigen kijk op deze vraagstukken leiden veelal tot verhelderende antwoorden. Niet alleen worden eventuele hobbels op de weg gesignaleerd, ook biedt Erimon de ondersteuning bij het gladstrijken van deze hobbels. Ook op deze manier kan Erimon bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Interim salarisadministrateur

Ook wanneer u tijdelijke ondersteuning of vervanging nodig heeft op het gebied van salarisadministratie kan Erimon u van dienst zijn. Erimon werkt al enkele jaren nauw samen met Govers salaris consultancy. In overleg met u kan worden besloten om deze samenwerking ook in uw voordeel te laten werken. Aan de hand van verschillende salarisverwerkingspakketten kan Michel Govers u de zorgen uit handen nemen. Duidelijke communicatie en kennis van de relevante wet- & regelgeving maken Michel Govers tot een gewaardeerd partner.

Interim personeelsadministrateur

Heeft u tijdelijke vervanging nodig voor de personeelsadministratie of is er een achterstand op de afdeling op het gebied van personeelsadministratie? Erimon kan zich inzetten om voor uw organisatie de personeelsprocessen te stroomlijnen. Het beheren van arbeidsovereenkomsten, het bijhouden van ziekteverzuim, maar ook de regelingen met betrekking tot verlof en vakantiedagen zijn aspecten van personeelsadministratie die Erimon beheerst. Bij verschillende opdrachtgevers heeft Erimon bewezen en bewijst Erimon nog steeds veel ervaring te hebben op het gebied van personeelsadministratie.

Hoofd financiële administratie

Erimon geeft leiding aan het proces van planning en control en geeft vorm en inhoud aan de beleidsvoornemens zoals vastgelegd in het organisatieplan. De beleidsvoornemens plus de going-concern activiteiten worden met uw medewerkers vertaald in een meerjarige planning van activiteiten. Dit resulteert in een (financiële) begroting voor het eerstvolgende jaar, alsmede in een financiële meerjarenraming. Dit geschiedt zowel op het niveau van onderdelen van de organisatie, als voor de organisatie als geheel.

Het bewaken van de uitvoering van activiteiten middels voortgangsrapportages zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering ‘in control’ (beheersbaar) blijft. Erimon kan hier zorg voor dragen en heeft ruime ervaring in het vervaardigen van duidelijke managementrapportages. Erimon kan uw medewerkers op het goede spoor zetten en een bijdrage leveren in het vergroten van kennis van uw medewerkers.

Bijstelling van activiteiten en/of processen dan wel het heroverwegen en zo nodig aanpassen van voorgenomen beleid op basis van de managementrapportages en kennis bij uw medewerkers zijn dan gemeengoed geworden en zorgen ervoor dat uw organisatie ‘in control’ blijft.

Contact opnemen